Ching Chong

  • Ching Chong是什么梗?

    Ching Chong是什么梗?(释义:其实就是“清朝”的意思。) ching chong指的是福建口音或者是广东口音的“清朝”这个词ching chong是北美长达数十年排华史的…

    2021年9月26日
    2.4K